BOLE Europe Technology Co. Ltd Sp. z o.o.

Wysokotechnologiczne wtryskarki dla Przetwórców tworzyw sztucznych. Szerokie spektrum zastosowań dla wszystkich branż oraz ciągła dostępność w Polskim magazynie europejskiego przedstawiciela. Maszyny hydrauliczne i elektryczne, kolanowe oraz dwupłytowe + maszyny specjalne.

BOLE Europe Technology Co. Ltd Sp. z o.o.

Firmy powiązane

Bole Intelligent Machinery Co., Ltd

Bole Intelligent Machinery Co., Ltd

High-tech injection molding machines for plastics processors. A wide range of applications for all industries and continuous availability in the Polish warehouse of the European representative. Hydraulic and electric machines + special machines.